Lahendused, mis aitavad säästa loodust, inimesi ja ettevõtlust
Prope Mare Keskkonna Agentuur
Kodu Agentuur Teenused Kogemused Kontakt
Lahendused Teenustevalik Miks meie Protsess
nooleke 24h Klienditugi
| E. info@propemare.ee
| T. (+372) 7 407 702
PMKA

Kaitsekorralduskava koostamine

Aitame koostada kaitsekorralduskavasid kaitse- ja hoiualadele.

Kaitsekorralduskava on kaitseala strateegiline arengudokument, mille ülesanne on koostada tegevuskava ala loodusväärtuste taastamiseks, kaitsmiseks ja säilitamiseks. See eeldab põhjalikke teadmisi kaitseala loodusväärtustest ja neid mõjutavatest teguritest. Samuti on oluline kaitsekorralduskava koostamisel arvesse v�tta erinevate inimgruppide huve ehk kaasata avalikkust.

Omame kontakte, et kaasata kaitsekorralduskava koostamisse eksperte, kelle teadmised on olulised just konkreetse kaitseala väärtuste säilitamisel, ning tagab selle, et oma sina saaksid öelda kõik piirkonna käekäigust huvitatud inimesed.

2020 © Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ
A. Betooni 9, 51014 Tartu linn, Eesti | E. info@propemare.ee
In English  /  Kodu  /  Klienditugi  /  Kontakt