Lahendused, mis aitavad säästa loodust, inimesi ja ettevõtlust
Prope Mare Keskkonna Agentuur
Kodu Agentuur Teenused Kogemused Kontakt
Lahendused Teenustevalik Miks meie Protsess
nooleke 24h Klienditugi
| E. info@propemare.ee
| T. (+372) 7 407 702
PMKA

Kortermajad energiasäästlikumaks

Alates 23. augustist 2010 kuni vahendite ammendumiseni või 30. novembrini 2012 saab taotleda korterelamute energias��stlikumaks muutmiseks toetust 15�35% ulatuses t��de kogumaksumusest. Renoveerimistoetuse eesm�rgiks on soodustada elamute kompleksset renoveerimist, et paraneks nende energiat�husus ja sisekliima. Prope Mare Keskkonna Agentuur on valmis Teid abistama renoveerimistoetuse taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni kokkupanekul ning taotluse vormistamisel.

Soovides parendada elamufondi ning t�sta elanikkonna teadlikkust energias��stlikkusest, suunab riik osa CO2 kvoodim��gist laekuvate vahenditest korterelamute renoveerimiseks. Renoveerimistoetus on kutsutud ellu, et motiveerida elanikke rekonstrueerima olemasolevaid korterelamuid kompleksselt, et suureneks nende energiat�husus ja paraneks sisekliima, paraneks hoonete energiam�rgise klass ning hoogustuks taastuvenergia kasutus. Eelk�ige on pakutav toetus m�eldud korterelamute renoveerimislaenu juurde, et v�hendada omafinantseeringu osakaalu, kuid seda v�ib kombineerida ka omavahenditega.

Korteri�histutele, hoone�histutele v�i korteriomanike �histutele suunatud toetuste jagamist korraldab Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx. Korterelamute renoveerimistoetuse taotlemise kord on s�testatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.08.2010 m��ruses nr 52 "Rohelise investeerimisskeemi "Korterelamute rekonstrueerimise toetus" kasutamise tingimused ja kord".

Prope Mare Keskkonna Agentuur on valmis Teid abistama renoveerimistoetuse taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni kokkupanekul ning taotluse vormistamisel.

2020 © Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ
A. Betooni 9, 51014 Tartu linn, Eesti | E. info@propemare.ee
In English  /  Kodu  /  Klienditugi  /  Kontakt