Lahendused, mis aitavad säästa loodust, inimesi ja ettevõtlust
Prope Mare Keskkonna Agentuur
Kodu Agentuur Teenused Kogemused Kontakt
Lahendused Teenustevalik Miks meie Protsess
nooleke 24h Klienditugi
| E. info@propemare.ee
| T. (+372) 7 407 702
PMKA

Pakume mitmekesist teenustevalikut

Raske on koostada lõplikku nimekirja sellest, mida me teeme, sest kui aus olla, siis teeme kõik vajaliku selleks, et pakkuda kompleksseid lahendusi. Kui see tähendab, et on vaja juurde palgata täiendavalt oma-ala eksperte, siis seda me ka teeme.

Me mõistame, et oskustega spetsialiste ei ole alati võimalik hoida ettevõttes palgal, või on neid lihtsalt liiga vähe. Sellepärast olemegi oma teenused arendanud selliselt, et nad oleksid võimalikult paindlikud ja vastaksid klientide ootustele.

Tänapäeva edukad ja arenevad ettevõtted peavad paratamatult tegelema mainekujunduse ja brändi arendamisega, seega peavad organisatsioonid näitama, et nad on keskkonnasõbralikud, säästlikud ja püüavad oma tegevusega keskkonnale võimalikult märkamatut mõju avaldada. Meie võime aidata näiteks jäätmekäitluslahenduste väljatöötamisel, ökoloogiliste riskide hindamisega, keskkonnamõju hindamisega ja teiste teenustega.

 • Looduskeskkonna majandamine
 • Dendroloogiline analüüs ja eksperthinnangud
 • Heli ja mõra normtasemed
 • Jäätmemajanduse korraldamine
 • Keskkonnakorraldus ja säästev areng
 • Natura 2000
 • Säästev energia- ja ressursikasutus
 • Veekaitse ja -kasutamine
 • Veemajanduse planeerimine
 • Välisõhukaitse
 • Ökoloogia ja loodushoid

Ajapikku oleme pakutavate teenustest nimekirja pikendanud.

Alustada ei ole üldse raske! Kui teil on uus projekt, mida sooviksite arutada, kontakteeruge meiega. Arutame läbi Teie hetkeolukorra ja aitame määratleda eesmärgid.

2006 © Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ
A. Betooni 9, 51014 Tartu linn, Eesti | T. +372 740 7702 | E. info@propemare.ee
In English  /  Kodu  /  Klienditugi  /  Kontakt