Lahendused, mis aitavad säästa loodust, inimesi ja ettevõtlust
Prope Mare Keskkonna Agentuur
Kodu Agentuur Teenused Kogemused Kontakt
Kogemused Kliendid Referentsid Huvitavat
nooleke 24h Klienditugi
| E. info@propemare.ee
| T. (+372) 7 407 702
PMKA

Referentsid

Oleme uhked esitlema valitud töid meie mitmekesisest projektide loetelust. Kahtlemata julgustavad need Teid meiega kootööd kaaluma!

STRATEEGIADOKUMENTIDE KOOSTAMINE

Veriora valla üldplaneering
Mikitamäe valla üldplaneering
Orava valla üldplaneering
Haanja valla üldplaneering
Ahja keskasula maaala detailplaneering (Ahja vald)
Jaama tn 55,57,59 kruntide detailplaneering (Tartu linn)
Ramsi kinnistu detailplaneering (Tähtvere vald)
Aretuse ja Keskuse tn kinnistute detailplaneering (Pärsti vald)
Masso kinnistu detailplaneering (Ülenurme vald)
Raja kinnistu detailplaneering (Tähtvere vald)
Oruoja kinnistu detailplaneering (Rõuge vald)
Tartu tn 3a kinnistu detailplaneering (Nõo vald)
Metsa kinnistu detailplaneering (Luunja vald)
Uhuta katastriüksuse detailplaneering (Nõo vald)
Lüüsi katastriüksuse detailplaneering (Võru vald)
Ülle katastriüksuse detailplaneering (Ülenurme vald)
Rosenbergi katastriüksuse detailplaneering (Ülenurme vald)
Kolde ja Proste katastriüksuste detailplaneering (Ülenurme vald)
Loosi katastriüksuse detailplaneering (Ülenurme vald)
Liivavälja, Kaasiku, Rohumäe ja Männiranna katastriüksuste detailplaneering (Kaarma vald)
Suve katastriüksuse detailplaneering (Ülenurme vald)
Kännustiku katastriüksuse detailplaneering (Vastse-Kuuste vald)
Haldja katastriüksuse detailplaneering (Ülenurme vald)
Tsobbi katastriüksuse detailplaneering (Haaslava vald)
Virve katastriüksuse detailplaneering (Põlva vald)
Kärneri katastriüksuse detailplaneering (Luunja vald)
Vastseliina jäätmejaama detailplaneering (Vastseliina vald)
Roosi 49 ja Jaama 20 kruntide planeeringuvaidluse lahendamine (Tartu linn)

KESKKONNAALASED KONSULTATSIOONID

Pirita jõeoru teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Mikitamäe valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Ahja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Oruoja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Orava valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Haaslava valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Oruoja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Vastseliina jäätmejaama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Ökofestival "Rohelisem elu" korraldamine, Põlvamaa
Rahastamistaotluse koostamine Viluste kooli küttesüsteemide tehnoloogia uuendamiseks
Projekti "Metsa-, maastiku-, pinnase-, ning naftasaaduste tulekahjude likvideerimise varustuse ja vahendite soetamine" rahastamistaotluse koostamine ja projektijuhtimine
Projekti "Keskkonnaalaste õnnetuste logistilise ja juhtimise võimekuse tõhustamiseks vajaliku varustuse ja vahendite soetamine ning infrastruktuuri v�ljaehitamine" rahastamistaotluse koostamine ja projektijuhtimine
Projekti "Naftareostuse (rannik, maismaa ning siseveekogud) korjetööde varustuse ja vahendite soetamine" rahastamistaotluse koostamine ja projektijuhtimine
Projekti "Ohtlike ainete õnnetuste lokaliseerimise ning likvideerimise varustuse soetamine" rahastamistaotluse koostamine ja projektijuhtimine
Projekti "Loodusõnnetuste poolt tekitatud tagajärgede likvideerimise varustuse ja vahendite soetamine" rahastamistaotluse koostamine ja projektijuhtimine
Norra ja EMP finantsmehhanismide projektitaotluse "ISTE - Initiative for Sustainable Tourism in Estonia" projektitaotluse koostamine
Keskkonnaekspertiisid Siimusti-Kurista maastikukaitseala, Kassinurme maastikukaitseala, Kivimurru looduskaitseala ja Sopimetsa looduskaitseala kaitse-eeskirjadele
Ühtekuuluvusfoni projekti "Tehniline abi tsentraliseeritud raudteepäästeüksuse moodustamiseks" projektijuhtimine
Investeeringueelne analüüs (due-diligence)
Rahastamistaotlusest projekti aruandluse koostamiseni betoonitööstuses tekkivate jäätmete taaskasutamise tehnoloogia soetamiseks ja ehitamiseks
Riigihanke dokumentatsiooni ettevalmistamine Koreli oja heakorrastamiseks
2020 © Prope Mare Keskkonna Agentuur OÜ
A. Betooni 9, 51014 Tartu linn, Eesti | E. info@propemare.ee
In English  /  Kodu  /  Klienditugi  /  Kontakt