Mere päästmine õlireostusest...

...kasutades parimat võimalikku tehnikat.

Tagasi puhtama keskkonna poole!